bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Pedagogicznaj Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /pbwkielce/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach:
1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy ( 10.00 -15.00) do Sekretariatu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach (Kielce, ul. Jana Pawła II 5) na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Łukasz Niewadził
Publikacja dnia: 28.02.2024
Podpisał: Wojciech Ptasiński
Dokument z dnia: 19.09.2011
Dokument oglądany razy: 4 847