bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja nazwy instytucji

Przedmiot działalności


  1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

  2. "Biblioteka" gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory.

  3. "Biblioteka" prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną.

  4. "Biblioteka" udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym.

  5. "Biblioteka" współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  6. "Biblioteka" umożliwia prowadzenie prac naukowo-badawczych.

  7. "Biblioteka" stwarza warunki dla rozwoju życia umysłowego i kulturalnego.Opublikował: Wojciech Ptasiński
Publikacja dnia: 19.09.2011
Podpisał: Wojciech Ptasiński
Dokument z dnia: 19.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 693