bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulaminy


Regulamin Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Regulamin Pracy.


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [POBIERZ]

załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego [POBIERZ]

załącznik nr 2 - Wysokość przyznawania dofinansowania 1 [POBIERZ]

załaćznik nr 3 - Wysokość przyznawania dofinansowania 2 [POBIERZ]

załącznik nr 3a - Tabela do wniosku o świadczenie socjalne [POBIERZ]

załącznik nr 4 - Wysokość przyznawania pomocy zdrowotnej [POBIERZ]

załącznik nr 5 - Wniosek o udzielenie świadczenia pieniężnego [POBIERZ]

załącznik nr 6 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ]

załącznik nr 7 - Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ]


Regulamin Rady Pedagogicznej [POBIERZ]

Uchwała nr. 13/2022
Rady Pedagogicznej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
z dnia 09.09.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

[POBIERZ]

Uchwała nr. 6/2023
Rady Pedagogicznej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
z dnia 15.09.2023
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

[POBIERZ]


Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego [POBIERZ]


Procedura przeciwdziałania mobbingowi [POBIERZ]


Aneks do Regulaminu Pracy [POBIERZ]


Aneks do Regulaminu Pracy [POBIERZ]


Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników administracji i obsługi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach [POBIERZ]


Regulamin monitoringu wizyjnego [POBIERZ]


Regulamin wyceny i przyjmowania darów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

[Załącznik 1]

[Załącznik 2]


Regulamin zasad racjonalnego korzystania z energii elektrycznej

[Załącznik 1]


Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników PBW Kielce


Uchwała nr LIII/64/2022 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie"


Zarządzenie Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia z wykazem zadań do wykonania w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach i podległych filiach bibliotecznych. 
Opublikował: Łukasz Niewadził
Publikacja dnia: 04.06.2024
Podpisał: Wojciech Ptasiński
Dokument z dnia: 19.09.2011
Dokument oglądany razy: 10 150