bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach działa na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych /Dz.U. Nr 52, poz. 243 z późniejszymi zmianami/.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami/.

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. Nr 67 z 1996 r. z późniejszymi zmianami.

4. Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach.Opublikował: Łukasz Niewadził
Publikacja dnia: 29.05.2024
Podpisał: Wojciech Ptasiński
Dokument z dnia: 19.09.2011
Dokument oglądany razy: 4 254